Zájmové centrum Livingston            Praha 9 – Čakovice

English Club

čtvrtek 14:00 - 17:00

registrace

4000 Kč za celý kurz (250 Kč za lekci)
250 Kč za jednorázové vstupné

Kurz začíná 21. září 2017
a končí 1. února 2018

Odpolední program pro mladší školáky vě věku 6 až 10let v angličtině s rodilou mluvčí. Děti se učí anglicky hravou a přirozenou formou, všemi aktivitami je provází rodilá mluvčí. Program: Circle Time Výuka slovní zásoby hravou formou (hra, zpěv, malování, sport, poznávání přírody). V kroužku se děti připravují na školu a získávají školní dovednosti: anglické číslovky, písmenka, základy psaní, cvičení (spoj, vybarvi, zakroužkuj).

Prosíme rodiče, aby dětem dali s sebou svačinu, ovšem bez limonád, sladkostí apod., děti jsou pak nesoustředěné. Děkujeme za pochopení.

Místo konání: Škola

Vážská 998/2, 196 00 Praha

Beth Liebermann


Rodilá Američanka Beth vystudovala na Kalifornské státní univerzitě obory umění a německý jazyk. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL pro dospělé i jeho rozšíření pro děti. V Americe vyučovala umění na základní i střední škole, v Praze, kde je nyní šestým rokem, učila před nástupem do ZŠ Livingston angličtinu pro děti v jazykové škole. Zároveň v posledních letech působila jako metodička. Pravidelně také jezdí jako vedoucí na jazykové letní tábory. Ve volném čase se věnuje umění, zpěvu a „dog-sittingu“ (hlídání psů).