Zájmové centrum Livingston            Praha 9 – Čakovice

English day

pondělí 8:00 - 17:00

registrace

14400 Kč za celý kurz (800 Kč za lekci)
800 Kč za jednorázové vstupné

Kurz začíná 18. září 2017
a končí 29. ledna 2018

Program pro děti v angličtině od 8.00 do 17.00 (od 8.30 do 15.30 s rodilou mluvčí i českou asistentkou, v ostatních časech s českou asistentkou). Program je určen dětem od 3 do 6 let, ve skupině je maximálně 10 dětí.

Program:

Circle Time (aktivita v kroužku): děti se pomocí gest, obrázků, pohybových aktivit a zpívánek naučí slovní zásobu pro téma dne

Rukodělná aktivita: opakování slovní zásoby během tvoření nebo hraní

Vycházka ven: při dobrém počasí

Oběd a odpočinek po obědě

Aktivita: hra a čtení

Circle Time: ukotvení slovní zásoby

Česká asistentka pomáhá dětem a v případě nutnosti působí jako zprostředkovatelka. Do výuky a chodu dne nijak nezasahuje, aby interakce rodilé mluvčí s dětmi byla co nejčastější. Dětem při hravém učení angličtiny pomáhají také rituály a neměnné zpívané instrukce, neverbální projevy a gesta.

Strava (2 svačiny, oběd a nápoje) v ceně 90 Kč se platí zvlášť.  Naším dodavatelem zdravé stravy je firma Radka Šubrta – Jídelna na Krejcárku.

Přihlášení platí na celé pololetí.

 

 

Místo konání: Školka – Oderská

U Párníků 882/2, 196 00 Praha-Praha-Čakovice

Beth Liebermann


Rodilá Američanka Beth vystudovala na Kalifornské státní univerzitě obory umění a německý jazyk. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL pro dospělé i jeho rozšíření pro děti. V Americe vyučovala umění na základní i střední škole, v Praze, kde je nyní šestým rokem, učila před nástupem do ZŠ Livingston angličtinu pro děti v jazykové škole. Zároveň v posledních letech působila jako metodička. Pravidelně také jezdí jako vedoucí na jazykové letní tábory. Ve volném čase se věnuje umění, zpěvu a „dog-sittingu“ (hlídání psů).