Zájmové centrum Livingston            Praha 9 – Čakovice

NOVINKA – Písmo jako vědomá stopa pohybu

Úterý 13:20 - 14:10

Kurz již skončil, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.

2100 Kč za celý kurz ( Kč za lekci)
za jednorázové vstupné

Kurz začíná 15. září 2020
a končí 15. prosince 2020

Písmo jako vědomá stopa pohybu© je originální metoda akad. malířky Táni Svatošové zaměřená na rozvoj grafomotoriky. Je určena především dětem ve věku 5-7 let, kterým pomáhá komplexně se připravit na výuku psaní ve škole a slouží i jako prevence případných grafomotorických obtíží, které se v tomto věku začínají projevovat. Vědomá stopa nabízí způsob, jak hravou formou kultivovat pohyb dětí a následně i jeho grafickou stopu (kreslení, psaní). Ke kultivaci pohybu využívá vybrané prvky z pohybového umění tai-či. Společným cvičením Metoda vědomé stopy pohybu© podporuje také sociální vztahy ve skupině a rozvíjí i další dovednosti jako kreativitu, prostorové a estetické vnímání, celkovou pružnost a ohebnost, dále otužuje dětský organismus a vede ke správnému držení těla a vědomému dýchání.

Malujeme vodou – nejdříve jenom prsty, pak s použitím houbiček malého formátu a nakonec kulatými tlustými štětci s dlouhou dřevěnou rukojetí.

Další informace naleznete na www.vedomastopapohybu.cz/metoda.php

Místo konání: Škola

Vážská 998/2, 196 00 Praha

Lída Sotáková