LEGO Education – WeDo – First Robot (1.-2. třída) 60 minut

Čtvrtek 14:30 – 15:30

3 700 Kč

za celý kurz

Kurz začíná 3. února 2022 a končí 9. června 2022
LEGO® Education program WeDo – first robot je první generací robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém WeDo děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie, a je tak ideálním kurzem, který pokrývá celou řadu předmětů na základní škole – matematika, vědy, technologie, informatika apod. Děti si postaví model z lega, který propojí pomocí USB kabelu s počítačem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a následně rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i logické myšlení. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. Program je veden vyškoleným instruktorem LEGO® Education.

Místo konání:

Škola | Vážská 998/2, 196 00 Praha

Kurz vede:

Kiddům

Copyright 2014 - 2021 ZŠ Livingston, všechna práva vyhrazena