Skicování a malování

Čtvrtek 15:00 – 16:00

2 250 Kč

za celý kurz

Kurz začíná 10. února 2022 a končí 9. června 2022

Spojený kroužek Skicování a Malování.

Správné rozvržení prostoru na papíře, zátiší, strom, detail např. list, architektonické styly, perspektiva, portrét. Bude nám stačit skicák a tužka. Za hezkého počasí kreslení v plenéru.

V ateliéru prožijeme styly, emoce a barvy od pravěkého umění až po současné zachycení obrazu, tedy
fotografii. Připravte se na antické umění, gotický styl, renesanci, baroko, romantismus, realismus,
asijské umění, impresionismus, kubismus, surrealismus, abstrakci, pop art a ilustraci.

Místo konání:

Škola | Vážská 998/2, 196 00 Praha

Kurz vede:

Lenka Ondrůšková

Copyright 2014 - 2021 ZŠ Livingston, všechna práva vyhrazena