Zájmové centrum Livingston            Praha 9 – Čakovice

Sportovní hry

Středa 15:40 - 16:40 nebo čtvrtek 14:15 - 15:15

registrace

1500 Kč za celý kurz ( Kč za lekci)
za jednorázové vstupné

Kurz začíná 5. února 2020
a končí 16. dubna 2020

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností hravou formou. Vyzkoušíme si základy různých míčových sportů, všechny dovednosti si na konci lekce děti ještě osvěží při hrách (opičí dráhy, přeskoky pres překážky, skoky do dálky, štafety, míčové hry).

Místo konání: Škola

Vážská 998/2, 196 00 Praha

Tereza Kočová